Nå dina kunder, medarbetare eller medborgare direkt i mobilen

Bokningar

Skicka en SMS-bekräftelse för bokningar och avbokningar till dina interna eller externa mottagare. Det går att göra utskick till hela eller delar av din adressbok.

Påminnelser

Med en automatisk SMS-påminnelse minskar risken att mottagaren missar en viktig bokning. Du kan skräddarsy hur SMS:et ska se ut. 

Bemanning

Chefer och ledare har en viktig roll och stort ansvar när en medarbetare är sjuk. INCIDIT möjliggör för chefen att implementera lämpliga åtgärder för att öka närvaron och personaltätheten med kort varsel. Med ett enkelt SMS utskick, kan du kalla in personal med stor precision och få svar på några sekunder.

Incidenter

Oförutsedda händelser och  incidenter händer dagligen. Vikten av att snabbt kommunicera ut information, larma berörda, och kalla in kristeam och resurser måste gå snabbt. INCIDIT hanterar kommunikation kring mindre incidenter såsom t ex IT-larm på ett företag eller en vattenläcka i en kommun, men också allvarliga händelser.

SMS enkäter

Vill du veta mer om hur dina medarbetare eller invånarna upplever en tjänst etc, är en SMS-undersökning en effektiv väg med högre svarsfekvens och snabbare svar än andra kanaler. Med en mall kan du enkelt skapa undersökningar med olika typer av frågor för att hitta det format som passar just din verksamhet.

SMS prenumeration

Effektiv kommunikation är när mottagaren själv kan styra vilken information de vill ha. En tjänst för prenumeration av SMS-utskick kan användas till all typ av verksamhet. Både för information till medarbetare, kunder och medborgare. 

Smarta utskick till många

Smarta utskick till många

Spar tid när den är som mest värdefull

Skicka SMS från det verktyg som passar bäst för stunden; dator, mobiltelefon eller surfplatta. Med kommunikationsplattformen INCIDIT kan du skicka obegränsat med meddelanden både internt och externt. Du kan informera, ställa specifika frågor och analysera och återanvända svaren för att skicka nya meddelanden. Så här fungerar det:

bullet_2  Importera och använd kontaktuppgifter från olika datakällor 
bullet_2  Skapa färdiga distributionslistor 
bullet_2  Skapa, spara och skicka utskick i samma flöde
bullet_2
  Filtrera baserat på metadata och kommunicera med dem du vill
bullet_2  Filtrera och skapa nya utskick baserat på inkomna svar
bullet_2  Skapa meddelande-mallar för olika behov
bullet_2  Se utskickshistorik
bullet_2  Försäkra dig om att rätt personer har fått och läst informationen

Jag vill veta mer

Följ status i realtid

En molntjänst – flera olika workflows

Med kommunikationsplattformen INCIDIT skickar du snabbt meddelanden via App, SMS eller röst som når rätt personer. INCIDIT är skapad för att spara tid och optimera processer på ett överskådligt sätt. Detta sker med en unik, automatiserad förfrågningsprocess och ett användarvänligt gränssnitt som gör det lätt att komma igång. I dashboard får du en god överblick över de meddelanden och förfrågningar som skickats ut.

bullet_2  Statusvyn visar pågående workflows
bullet_2  All data presenteras realtid, följ inkomna svar
bullet_2  Uppfyller högt ställda krav på säkerhet, tillgänglighet
       och stabilitet

Läs mer

 

multi.1000x600

Enkelhet och säkerhet i ett och samma verktyg

Integration & Automatisering

Koppla ihop INCIDIT med era existerande system såsom CRM-, HR-, IT- och ERP-system, eller andra system för exempelvis fastighetsförvaltning, utrustning och e-tjänster. 

Administration & Rapportering

Analysera utskick och svar i realtid och få insikter i admin-portalens dashboard, som du når från din mobil, padda eller dator. I dashboard administrerar du också konton och behörigheter.

Säkerhet & Autentisering

Engångslösenord eller tvåstegs-autentisering med SMS (2FA) är ett enkelt sätt att öka säkerheten och åtkomst till systemet, vilket är viktigt för organisationens säkerhet och användarnas integritet. Autentisering kan också ske med Single sign on (SSO). 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa din verksamhet?

 

Jag vill veta mer