Innovativa företag behöver innovativa lösningar

Vi effektiviserar och automatiserar mobil kommunikation och affärsprocesser för både företag och organisationer. 

Med många års erfarenhet av kundspecifik utveckling, kan vi nu erbjuda INCIDIT till en bredare marknad. INCIDIT är LEKABs kommunikationsplattform (CPaaS) som kan användas av alla företag och organisationer, små likväl som stora, för att effektivisera interna och externa kommunikationsflöden (SMS, röst eller via Appar).

Sedan 1994 har vi utvecklat och integrerat intelligenta tjänster för mobil kommunikation och processautomatisering åt företag, regioner och landsting som vill excellera. Under åren har vi hjälpt några av Nordens största börsnoterade bolag att öka sin effektivitet, säkerhet och tillgänglighet genom effektiva kommunikations- och processlösningar.

Vi har lyckats eftersom vi vet att det inte bara är tekniken i lösningarna som hjälper våra kunder. Våra kunder använder våra produkter på väldigt olika sätt för att stödja sina specifika behov och verksamhetsmål. Vår djupa expertis i hur lösningarna effektiviserar affärsprocesser och engagerar kunder är minst lika viktig.

Därför får vi också fått förtroendet att vara partner och rådgivare till våra kunder. Det har lett till att vi idag har byggt globala tjänster för automatiserad mobil kommunikation och automatiserade affärsprocesser.

 

Vi finns här för att hjälpa COVID-19, Stockholm mars 2020

I kristider kan snabb kommunikation vara helt avgörande. Därför vill vi hjälpa företag företag, myndigheter, kommuner och regioner att dela viktig information snabbt, både internt såväl som externt.

Kommunikationsplattformen INCIDIT går att använda som ett beslutsstöd för verksamheten genom att skicka meddelanden för att snabbt lösa bemanningsfrågor och kalla in personal med kort varsel, eller genom att skicka meddelanden internt gällande HR-frågor eller annan viktig eller kritisk information till anställda. INCIDIT kan också användas för att kommunicera externt med kunder och andra externa intressenter via SMS. Alla företag och organisationer har olika behov. Med INCIDIT bestämmer ni själva vilka meddelanden som ska skickas och till vem – inrikes eller utrikes.

Testa INCIDIT gratis* under 3 månader, så ska vi hjälpa er att komma igång på bästa sätt. Detta erbjudande gäller tillämpningen ”kalla in personal” och ”skicka meddelanden internt” med  SMS som kommunikationskanal.

INCIDIT vänder sig särskilt till företag och organisationer som vill kommunicera effektivt med mobila meddelanden (SMS, röst eller App) både internt och externt för att säkerställa kontinuitet i verksamheten och att kunna agera snabbt vid allvarliga händelser eller krissituationer.


* Vi bjuder på månadsavgiften till plattformen och ni betalar endast för de SMS som ni skickar (inrikes eller utrikes).