Nöjdare invånare, medborgare och medarbetare 


Vård, omsorg, utbildning, kollektivtrafik, kultur och infrastruktur. Trycket på offentlig 
sektor att driva verksamheten effektivt ökar ständigt. Det ställer krav på digitalisering, bättre verksamhetsstyrning och effektiva processer för att minska onödig administration och möjliggöra innovativa arbetssätt och lösningar för att  uppställda mål och 
visioner.

Mobilkommunikation inom offentlig sektor

Nå ut snabbt med viktig information till rätt personer och få återkoppling direkt för att kunna ta bättre beslut snabbt.

LEKAB hjälper kommuner, regioner och myndigheter ​att kommunicera effektivt och nå ut till sina mottagare ​med viktiga meddelanden. Med smarta och digitala kommunikationstjänster kan du fatta bättre datadrivna ​beslut i realtid genom att engagera medarbetare ​samt stärka relationerna med invånare och medborgare ​genom både medverkan och dialog. Effektiv kommunikation ​bidrar till högre kvalitet i verksamheten och utvecklingen.​

 

Läs mer

Mobilkommunikation-SMS-offentlig-sektor

5 vanliga utmaningar inom offentlig sektor

Ta kontroll över kommunikationsflödet med hjälp av INCIDIT

Kommunicera med medarbetare

Försäkra dig om att medarbetaren får och läser ett viktigt meddelande. SMS öppnas i regel inom 3 sekunder. Ett e-mail kan ligga oläst i timmar. Skicka påminnelser, eller informera och kalla in personal vid viktiga eller allvarliga händelser.

Information till medborgare

Nå ut till invånare på medborgarens villkor inom olika frågor; hälsa, säkerhet, plötsliga nedstängningar eller andra oförutsedda händelser eller ärenden som gäller medborgarens personliga kontohavanden.

Hantera små och stora incidenter

Interagera med anställda i realtid genom att larma, kalla in resurser, förstärkning och extra personal. INCIDIT skapar struktur i de mest pressade situationerna. Skapa färdiga mallar för utskick beroende på situation. INCIDIT har även en inbyggd loggfunktion.

Kontroll på kostnader och data

Bygg upp ett centralt bibliotek av funktioner som olika verksamheter kan lägga till på sin egen startsida i INCIDIT. Molntjänsten ger färre avtal och en samlad bild och kontroll över all meddelandetrafik och fasta kostnader vilket bidrar till en ökad kontroll på ekonomin samt att data hanteras i enlighet med GDPR.

Säker kommunikation

En app möjliggör att mottagaren kan svara med en snabb knapptryckning. INCIDIT vet vem som har laddat ner appen och väljer automatiskt den bästa kanalen. Känsliga meddelanden kan levereras krypterat till appen medan viktig information som ska ut snabbt kan skickas på flera kanaler samtidigt.

Få svar direkt och fatta datadrivna beslut på sekunden

Smart lösningar som sparar tid och tränger igenom i flödet av information och kommunikation.

INCIDIT hjälper er att få kontroll över kommunikationen och möjlighet att fatta datadrivna ​beslut baserat på snabba och effektiva svar.  INCIDIT är en smart och effektiv molntjänst för kommunikation​ i mobilen som kan användas för att effektivisera interna och externa kommunikationsflöden och ​stöttar chefer ute i verksamheten.  Beslutsunderlagen möjliggör sänkta kostnader genom att snabba upp ​befintliga processer och minska onödig administration vilket ger både ökad resurseffektivitet, produktivitet och kvalitet. All kommunikation kan ske direkt via SMS, APP eller röst beroende på verksamhetens unika behov eller situation.

  • Minska onödig administration
  • Öka produktiviteten
  • Förbättra kvaliteten & kundnöjdheten
  • Engagera både kunder och anställda
Jag vill veta mer

Användarvänligt

INCIDIT kan konfigureras. Det är lätt att komma igång och enkelt att skapa kontaktlistor, grupper och fördefinierade mallar för olika typer av meddelanden

Säkert i Sverige

Kontroll på data och funktioner för hantering av känslig data. Inbyggt stöd för dataskyddsombud i enlighet med GDPR

Ingen ny hårdvara

Skicka meddelanden med hög kapacitet och tillgänglighet direkt från mobilen, plattan eller dator.

Flexibelt

Möjlighet att skapa användare och sätta upp olika behörigheter inom en kommun, region eller myndigheter

Kostnadseffektivt

Skalbar prismodell med låg kostnad per användare anpassat för kommuner och regioner

Loggfunktion

Vem gjorde vad? Vem tog vilket beslut? Vilken tid kom informationen? Allt loggas. 

OM LEKAB

Vi på LEKAB har en bred och djup kompetens inom meddelandetjänster och automatiserad kommunikation. Denna kompetens gör det möjligt att erbjuda rådgivning av högsta kvalitet till kommuner och regioner och deras bolag samt till övriga intresserade aktörer. Är du intresserad av våra tjänster eller vill komma i kontakt med oss på LEKAB.
 
Välkommen till oss med alla dina frågor!