Bemanningshantering kan vara både verksamhetskritiskt och tidskrävande

 

Frigör tid & resurser

Frigör tid & resurser

Med automatiserad kommunikation kan du spara både tid & resurser att kalla in personal och samtidigt skapa tydlig kommunikation.

Optimera bemanningen

Optimera bemanningen

Låt inte verksamheten stanna pga sjukdom eller arbetsfrånvaro. Kalla in personal med rätt kompetens på sekunden för kontinuitet i verksamheten.

Effektivisera kostnader

Effektivisera kostnader

Tid är pengar. Genom att optimera dina bemanningsresurser och själva resurs-utnyttjandet blir ekonomin mer hållbar.

App, SMS eller röst

Vid snabb bemanning

Att använda INCIDIT är att kommunicera smart, effektivt och helt digitalt. Du gör en stor tidsbesparing, höjer servicenivån och kan fokusera på andra arbetsuppgifter i lugn och ro. Du väljer själv om du vill kommunicera via SMS röst eller app för att nå rätt personer beroende på situation. I särskilt kritiska situationer kan ett röstmeddelande vara helt avgörande.

Jobbförfrågan hjälper dig

 

bullet_2  Hitta en ersättare till arbetspasset snabbt

bullet_2  Frigöra tid & resurser från bemanningshantering

bullet_2  Få uppmärksamhet & direkt respons från medarbetare

bullet_2  Filtrera på rätt kompetens, tillgänglighet, språk etc

bullet_2  Sätta upp smarta regler såsom eskalering, turordning etc

bullet_2  Bekräfta & informera medarbetaren vid tilldelning av pass

bullet_2  Skapa och spara meddelandemallar för olika typer av
      jobbförfrågningar – akut eller planerad

Jag vill veta mer

Kalla in personal på sekunden

Vi på LEKAB har en bred och djup kompetens inom meddelandetjänster och automatiserad kommunikation. Vill du prata med en expert om hur du med hjälp av mobilkommunikation kan effektivisera befintliga processer? 

Boka Demo

 

Jobbforfragan_skicka-sms

 

Följ status i realtid

Med kommunikationsplattformen INCIDIT skickar du snabbt meddelanden via App, SMS eller röst som når rätt personer. INCIDIT är skapad för att spara tid och optimera bemanningshanteringen på ett överskådligt sätt. Detta sker med en unik, automatiserad förfrågningsprocess och ett användarvänligt gränssnitt som gör det lätt att komma igång och få god kontroll och överblick över de förfrågningar som skickats ut.

bullet_2  Statusvyn visar pågående workflows

bullet_2  All data presenteras realtid, följ inkomna svar

bullet_2  En molntjänst – flera olika workflows

bullet_2  Uppfyller högt ställda krav på säkerhet, tillgänglighet
       och stabilitet

Följ status i realtid
Jobbförfrågan-frontpage

Bemanna snabbt med SMS

Med rätt meddelandetjänst behöver inte verksamheten stanna pga sjukdom eller plötslig arbetsfrånvaro. Kalla in personal med rätt kompetens på sekunden med hjälp av mobilen!

  • Få uppmärksamhet och svar direkt 
  • Frigör tid från onödigt bemanningsarbete
  • Öka personalens engagemang

Läs mer om hur tjänsten fungerar i produktbladet!

Ladda ned produktblad